010-4792943

Techniek

Oren en strottenhoofd zijn met elkaar verbonden. Het stimuleren van de oren is een belangrijke (sensorische) ingang.

Oren en strottenhoofd zijn met elkaar verbonden. Het stimuleren van de oren is een belangrijke (sensorische) ingang.

U krijgt een Lichtenberg les/behandeling, waarin, afhankelijk van Uw wens en/of klacht, aan de zang- en/of spreekstem wordt gewerkt. Als er een stemprobleem is gaat het om een behandeling en anders is het een les (maakt vaak inhoudelijk in essentie niet zo heel veel verschil).

De methode Lichtenberg is een klankgeöriënteerde wijze van werken met de stem. Door een aanbod van stimulaties wordt het niet-stress systeem met respect en onverdeelde aandacht aangesproken, waardoor een grotere, vrijere klank en een gezonde stemfunctie mogelijk worden. Het niet-stress systeem, waarbij fijnzintuiglijke en sensorische waarneming een belangrijke ingang zijn, is essentieel gebleken bij het ontstaan van klank. Een systeem, dat van nature aanwezig is, maar dat bij de meeste van ons veel te weinig wordt aangesproken en gewaardeerd. De stimulaties bewerken deze fijne waarneming i.p.v. zich te richten op motorisch handelen met als doel de geïsoleerde parameters van de (zang)stem, zoals lichaamshouding, adem, stem etc. te oefenen. Het ontstaan van klank is een zelforganiserend proces en geen optelsom van “losse onderdelen”. De klank krijgt iets stralends en er wordt een groot “gemak” ervaren bij het zingen.

Wanneer het systeem dit nodig heeft om (meer) ontvankelijk te worden voor klank(stimulaties), zal er ook worden gewerkt aan lichaamsbewustzijn, zoals ontspanning, sensorische waarneming, sensorische wakkerheid, motorische rust, aarden, opschonen, ruimte ervaren e.d.. Het systeem kan zich als gevolg van o.a. een trauma beschermd hebben  en zeker het stemorgaan is daar zeer gevoelig voor.

Vertakkingen van zenuwen vormen een "Vernetzung" in het lichaam. Sensorische en andere stimulaties maken de nabijgelegen weefsels "wakker" en zo ontstaat een natuurlijke klankdoorlaatbaarheid.

Vertakkingen van zenuwen vormen een “Vernetzung” in het lichaam. Sensorische en andere stimulaties maken de nabijgelegen weefsels “wakker” en zo ontstaat een natuurlijke klankdoorlaatbaarheid.

Waarom Lichtenberg (stemtherapie)

omdat:

  • deze werkwijze zeer effectief is voor zowel de zang- als de spreekstem.
  • deze benadering gebaseerd is op de werkelijke functie van de stem en het strottenhoofd als orgaan in ons gehele lichaam (en systeem = alles wat wij zijn).
  • dit een onomkeerbaar proces van ontwikkeling is.
  • je werkt aan de basis van klank en een gezonde stemfunctie en als vanzelf een(ver)nieuw(d) en diepgaand bewustzijn creëert.
  • dit een boeiende ontdekkingsreis is, waarbij nieuwe,  vreugdevolle en verrijkende  gewaarwordingen mogelijk worden.
Het autonome zenuwstelsel ("Nervensystem") speelt een belangrijke rol bij het zingen.

Het autonome zenuwstelsel (“Nervensystem”) speelt een belangrijke rol bij het zingen.

Voor wie

voor mensen:

  • met problemen, klachten met en van de spreek- en/of zangstem.
  • die hun zangstem willen ontwikkelen, vergroten.
  • die hun spreekstem willen ontwikkelen.
  • die nieuwsgierig zijn naar de benadering, werkwijze en de uitwerking van de Lichtenberg methode.